Donnerstag, 19. März 2015

Na granici sjećanja: Česme kojih više nemaMnogobrojne česme su izgrađene u Mostaru tokom njegova postojanja. Za njihove lokacije postoje podaci, a takvih javnih česmi je bilo više od šezdeset. Spomenućemo samo neke.
Jedna česma u Mostaru, koje nema već više od 50 godina, a koje se nalazi na granici sjećanja samo starije raje, nalazila se na samom raskršću ulica Ričina (Mostarskog bataljona) i Bulevara, na rampi kod Gimnazije, na ćošku gdje je do ovog rata bila zgrada banke. Porušena je nakon izgradnje zgrade banke oko 1960. godine.
O tome svjedoče još samo rijetke slike i tekst Hilmije Šiširaka: „Mostar, Čaršija kakve više nema“.
„Na uglu, koji veže Ričinu sa Bulevarom (tada još uvijek Paralelnom ulicom) bila je jedna lijepo izgrađena stara česma. Njeno korito bilo je specifično i ličilo je na veliku morsku školjku. U to vrijeme, kroz središte Mostara prolazila je željeznička pruga sa popularnim i nezaboravljenim ‘ćirom’. Rampa ispred Gimnazije spuštala se dnevno po nekoliko puta, čak su i đaci znali, po dolasku i odlasku vozova, određivati kraj ili početak školskog sata“.
Još jedna javna česma koje se malo ljudi sjeća nalazila se u Crkvenoj ulici (danas Matije Gupca) ispred Hrvatskog kulturnog društva Hrvoje, na samom kraku Radobolje, a izgrađena je još 1885. godine. Uklonjena je ranih 1960.ih godina.
Kod džamije Ibrahim-age Šarića (Šarića džamije) na Luci iste 1885. godine je postavljena javna česma, kojoj je kasnije nadograđeno kameno postolje. Kad se uređivao prilaz džamiji, naknadno je prebačena na zapadnu stranu ulice na zid jedne privatne kuće, da bi u šezdesetima i ona zauvijek bila uklonjena.
U Donjoj Mahali, južno od Sevri Hadži-Hasanove džamije, 1860. godine, izgrađena je kamena česma kojoj je, takođe, naknadno montirano betonsko postolje i koja je, takođe, u eri uklanjanja česmi (1960.ih) demontirana. U novije vrijeme je na istom mjestu izgrađena javna česma.
Priredili: Ismail Braco Čampara / Tibor Vrančić / Smail Špago

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen